Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Andrzejówka
Miejscowość położona jest w dolinie potoku o tej samej nazwie (dopływ Popradu) na zboczu Skałki (769 m n.p.m.) i Pietrusiny (647 m m.p.m.) leży przy granicy państwa. Nazwa prawdopodobnie pochodzi imienia Andrzej i pierwotnie brzmiała Jędrzejówka. Pierwsza lokacja Andrzejówki na prawie magdeburskim dokonała się w 1352 r. i była przywilejem danym Maciejowi i Michałowi oraz ich potomkom przez króla Kazimierza Wielkiego.
Początkowo istniał tu kościół rzymskokatolicki, kolejnym etapem historii Andrzejówki jest przebudowa kościoła na cerkwię, która miała miejsce na przełomie XV i XVI w. Wtedy to parafia, tym razem już greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy.
Obecną Cerkiew, która przetrwała do naszych czasów, zbudowano w 1864 r. Jest to cerkiew drewniana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana, z prostokątnym prezbiterium i wieżą.  Obiekt ten jest klasycznym przykładem zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego. Obecnie cerkiew służy jako kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dodatkowego uroku tej budowli  dodają stuletnie lipy (pomniki przyrody), które stanowią otoczenie cerkwi. 
W wiosce tej można spotkać również zabytkowe połemkowskie drewniane spichlerze z przełomu XVIII i XIX w. Andrzejówka, podobnie jak inne miejscowości, posiada źródła mineralne. Należą one do szczawy, w skład których wchodzą kwaśne węglany wapnia, magnezu, potasu i sole żelaza.

Żegiestów
Osada Żegiestów lokowana została przez biskupa Franciszka Krasińskiego, 26 lipca 1575 roku. Żegiestów należał do tzw. Klucza muszyńskiego - był to teren obejmujący Muszynę, Tylicz i Powroźnik oraz otaczające je wsie. Obszar ten był własnością biskupów krakowskich. Żegiestów powstał w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się osada Długi Łęg, założona prawdopodobnie w czasach panowania Kazimierza Wielkiego.

Początek uzdrowiska w Żegiestowie datuje się na rok 1846. Wówczas to Jakub Ignacy Medwecki, węgierski szlachcic, kierownik kąpielisk w Muszynie, odkrył w dolinie Szczawnego Potoku źródła wody mineralnej. Wykupił od miejscowych chłopów tereny, na których biły źródła, i rozpoczął budowę pierwszych pensjonatów i łazienek. Pierwsze źródło nazwane zostało Anna - na cześć żony Medweckiego.

Krynica Zdrój


Wieś założona w 1547 roku przez Danka z Miastka (obecnie Tylicz) jako Krzenycze. Od początku istnienia do pierwszego rozbioru wchodziła w skład tzw. Kresu Muszyńskiego należącego do biskupów krakowskich.
W 1793 r. austriacki urzędnik Franciszek Stix von Saunbergen zakupił tu ziemię ze źródłem wody mineralnej z myślą o założeniu zdrojowiska. Powstały pierwsze domy zdrojowe, ale gwałtowny rozwój nastąpił dopiero po 1856 roku dzięki działalności prof. Józefa Dietla.
Najstarszym budynkiem w Krynicy jest pijalnia "Słotwinka" z 1806 roku.
Inne zabytki uzdrowiska to Łazienki Borowinowe z 1881 roku, Stare Łazienki Mineralne z lat 1863-66. W centralnej części deptaku stoi neorenesansowy Stary Dom Zdrojowy z 1889 roku, w którym mieściła się pijalnia wody "Mieczysław", która w 2007 roku została wyremontowana i ponownie otwarta.
Krynica-Zdrój to ośrodek turystyczny. Leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, stanowi bazę wypadową w okoliczne góry.
Miasto jest jednym z największych polskich ośrodków sportów zimowych. Narciarstwo uprawiać można na stokach w Krynicy-Słotwinach i na Jaworzynie (1114 m n.p.m.), gdzie funkcjonuje stacja narciarska. Blisko jest też ośrodek Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla, gdzie mieści się najdłuższy w Polsce wyciąg krzesełkowy, a od 2008 roku atrakcją jest połączenie Wierchomli i Muszyny systemem 10 wyciągów narciarskich. W ostatnich latach powstał projekt połączenia systemem wyciągów całej okolicy - siedmiu dolin, czyli terenu od Wierchomli Małej, poprzez Krynicę aż do Doliny Roztoki.

Muszyna
Pierwszą wzmiankę o tej osadzie spotykamy w akcie nadania z 1209 roku, w którym król węgierski Andrzej II zezwala na pobieranie cła nad rzeką Poprad koło Muszyny Proboszczowi Adolfowi ze spiskiej kapituły św. Marcina.
W 1288 roku miejscowość ta zostaje zapisana w testamencie przez Wysza scholastyka kapituły krakowskiej, biskupom krakowskim. W XIV wieku król Władysław Łokietek na skutek zatargu z biskupem Muskatą przyłącza te ziemie do królewszczyzny. Przez następnych 80 lat władają nimi kolejni władcy Polski.
Największy rozkwit Muszyna przeżywa za panowania Kazimierza Wielkiego, dzięki któremu około 1340 roku otrzymuje prawa miejskie. W piętnastym wieku na ziemiach tych daje się zauważyć nagły napływ Wołochów i Rusinów z Rusi Zakarpackiej i Rumunii. Ludność ta z czasem nazwana Łemkami osiedlana była na prawie wołoskim. Byli oni wyznania greko-katolickiego, czego widocznym śladem są zachowane cerkwie. Muszyna wraz z kluczem pozostawała własnością biskupstwa krakowskiego do 1781 roku, a po rozbiorach przeszła na rzecz skarbu austriackiego. Mimo, iż zaborcy pozostawili istniejące instytucje, z czasem miejscowość zaczyna podupadać.
Obiekty zabytkowe:
Ruiny zamku starostów "Państwa Muszyńskiego"(XIV wiek - Muszyna).
Podzamkowy zespół dworski XVIII/XIX wiek - Muszyna ul. Kity: dwór starostów, kordegarda; ul. Krzywa: zajazd (obecnie muzeum) .
Obronny Kościół p.w. św. Józefa barokowy z XVII wiek z rzeźbami gotyckimi.
Zabytkowy zespół domów mieszczańskich z XIX/XX wiek - ul. Kościelna.
Kapliczki św. Jana Nepomucena i św. Floriana na Rynku w Muszynie z przełomu XVIII/XIX wieku.
Dawne połemkowskie cerkwie gr. - kat. w: Andrzejówce, Miliku, Dubnem, Leluchowie, Jastrzębiku, Szczawniku, Złockiem, Żegiestowie, Wojkowej oraz najstarsza z XVII wieku w Powroźniku.

Szlaki rowerowe
Rowerowa Pętla Muszyńska.

Trasa Rowerowa  jest trasą dla wymagających turystów zarówno pod względem doznań estetycznych jak i poznawczych. Przeznaczona jest dla rowerzystów o dobrej kondycji i umiejętnościach kolarskich, wiedzie bowiem zarówno wygodnymi asfaltowymi szosami, leśnymi drogami, na których wyboje i nierówności nie są rzadkością jak również odcinkiem górskim bardzo stromym i trudnym technicznie, na którym konieczne może być prowadzenie roweru. Trasa została zaprojektowana z myślą o różnorodnych zainteresowaniach turystów, akcenty przyrodnicze, historyczne przeplatają się ze współczesnymi elementami regionu. Prowadzi przez rzadko do tej pory uczęszczany region Pasma Zimnego i Dubnego zaliczanego do Beskidu Sądeckiego, choć z geograficznego punktu widzenia bliższego Górom Czergowskim, których pozostała, większa część rozciąga się na Słowacji. Pasmo to często również nazywane jest Górami Leluchowskimi od Leluchowa - miejscowości u jego podnóża. Najwyższym szczytem tej części gór jest Kraczonik (936 m npm.). Zaprojektowana została również odnoga wchodząca w głąb Pasma Jaworzyny Krynickiej, będąca alternatywą lub, dla spragnionych większych doznań, uzupełnieniem Turystycznej Pętli Muszyńskiej.
więcej na http://www.muszyna.pl/pl/14101/0/Trasy_rowerowe.html

Karpacki Szlak Rowerowy (znaki czerwone) Piwniczna – Muszyna - Leluchów
Trasa nawiązuje do historycznego szlaku handlowego z Węgier do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz przebiegu obecnie istniejących dróg).
Pierwszy odcinek szlaku przebiega od Leluchowa - na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miasta i gminy o wyjątkowych walorach turystycznych posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Rytro, Stary Sącz do Nowego Sącza 
Szczegóły trasy:
Leluchów (Most Wyszehradzki – przejście graniczne ze Słowacją), Muszyna, Żegiestów Zdrój, Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Sucha Struga, Życzynów, Barcice, Popowice, Żeleźnikowa Wielka, Nowy Sącz- Dąbrówka-zamek, ul. Zdrojowa
Szlak łatwy, najtrudniejszy odcinek pomiędzy Popowicami i Żeleźnikową Wielką.

Szlaki turystyczne
W najbliższych okolicach Żegiestowa są trzy piesze szlaki turystyczne: żółty, czarny i niebieski.
Wszystkie prowadzą z różnych punktów Żegiestowa na Pustą Wielką. Wszystkie charakteryzują się małym stopniem trudności i dostępne są nawet dla niewprawnych piechurów.

Szlak niebieski
Żegiestów Zdrój - Pusta Wielka
Długość trasy ok 7,2 km. Różnica wzniesień 611 m. Czas przejścia 2h30m tam i 2h powrót.
Początek w Dolinie Popradu. Rozpoczyna się w na stacji kolejowej w Żegiestowie Zdroju.

Szlak czarny
Żegiestów Skrzyżowanie - Pusta Wielka
Długość trasy ok. 7,5 km. Różnica wzniesień 631 m. Czas przejścia 3h10m tam i 2h40m powrót.
Początek na przystanku autobusowym w Żegiestowie Wsi, przy drodze z Piwnicznej do Muszyny, tuż nad Popradem.
W okolicy Polany Bukowiny słabe oznakowanie!

Szlak żółty
Żegiestów Skrzyżowanie - Pusta Wielka
Długość trasy ok. 6,5 km. Różnica wzniesień 631 m. Czas przejścia 3h tam i 2h30m powrót. panoramy Tatry.

Popradzki Park Krajobrazowy
Żegiestów leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
park krajobrazowy o powierzchni 54212 ha, obejmujący Beskid Sądecki
Jak sama nazwa wskazuje jego atutem są szczególne krajobrazy. Ale nie tylko. W Dolinie Popradu, która jest centralną częścią parku występuje wiele rzadkich gatunków fauny i flory.
Park krajobrazowy został utworzony w 1987 roku. Niemalże 70% powierzchni parku stanowią lasy. Oprócz przyrody ożywionej występują tu wody mineralne (20% zasobów Polski), skałki (np. Diabelski Kamień na stoku Jaworzyny Krynickiej), czy jaskinie (np. Bania w Radziejowej). Najwyższą górą tego parku jest Radziejowa o wysokości 1262 m n.p.m.
Flora
Lasy Parku to buczyna karpacka, gdzie obok buka, odnajdujemy także jodłę, a w niższych partiach częściowo zachowany drzewostan liściasty - lipa, lasy olchowe i zarośla łęgowe.
Fauna
Spotykane tutaj gatunki zwierząt to: ryś, żbik, borsuk, kuna, rzadziej – niedźwiedź. Najczęściej jednak można się zetknąć z dzikiem, jeleniem, czy wilkiem. Najciekawsze gatunki wśród ptaków to głuszec, cietrzew, myszołów, orzeł przedni, dzięcioł czarny, puchacz, a nawet bocian czarny. Spośród ginących gatunków można odnaleźć np. węża Eskulapa.
Wybrane gatunki ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki można poznać bliżej odwiedzając ścieżkę ornitologiczna na Łopacie Polskiej w Żegiestowie Zdroju.

Spływ Popradem
Spływ Popradem może być jedną z ciekawszych form spędzenia wolnego czasu. Trasę można wyznaczyć na dowolnym odcinku rzeki pomiędzy Starą Lubownią na Słowacji i ujściem Popradu do Dunajca pod Nowym Sączem. Maksymalny czas spływu to trzy dni (z dwoma noclegami). Najpopularniejszy jest odcinek od Muszyny do Żegiestowa, który w zależności od stanu wody i ilości postojów pokonuje się w czasie od 1,5 do 4 godzin. Do wyboru jest spływ pontonowy lub kajakowy.

Do dyspozycji są pięcio-, sześcio- i siedmioosobowe pontony raftingowe, jedno- i dwuosobowe kajaki oraz trzyosobowe kanadyjki (kanu). Uczestnicy otrzymują również niezbędne wyposażenie asekuracyjne.

Wody mineralne
Wody mineralne w Żegiestowie to szczawy. Nasycone naturalnym wolnym dwutlenkiem węgla. Dzięki kwasowemu odczynowi, przyspieszającemu rozpuszczanie się w nich zawartych w skałach związków chemicznych, bogate w cenne pierwiastki, takie jak magnez, wapń, brom, jod i żelazo. Zalecane, przede wszystkim do picia i inhalacji, rzadziej do kąpieli, w chorobach układu trawienia, moczowego, oddechowego, krążenia, przemiany materii, nerwicach, stanach osłabienia.

W tej chwili na terenie Żegiestowa są cztery czynne odwierty leczniczej wody mineralnej. Dwie z tych wód są normalnie eksploatowane.

 • Anna
  Nazwa wody jest na cześć żony Ignacego Medweckiejo, założyciela i pierwszego właściciela zdrojowiska. Źródło bije za Domem Zdrojowym w pobliżu Pijalni Głównej. Wodę można za darmo pobrać na placu przed Domem Zdrojowym gdzie cały czas sączy się z tymczasowego kranu. Można ją pić w umiarkowanych ilościach. Traci swoje własności po kilku godzinach i wytrąca się z niej żelazisty osad. Anna to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa, żelazista. Stopień zmineralizowania 0.25%.
 • Andrzej
  Nieeksploatowane ujęcie w Żegiestowie Zdroju. Szczawa wodorowęglanowo-magnezowa, żelazista. Stopień zmineralizowania 1.01%.
 • Żegiestów II
  Nieeksploatowane ujęcie w Żegiestowie Zdroju. Szczawa wodorowęglanowo-magnezowo-sodowa, bromowa. Stopień zmineralizowania 1.3%.
 • Zofia II
  Ujęcie znajduje się na terenie sanatorium Wiktor na Łopacie Polskiej i dostępne jest dla kuracjuszy sanatorium. Zakład oferuje m.in. zabiegi kąpielowe w tej wodzie. Szczawa wodorowęglanowo-magnezowo-sodowo-wapniowa. Stopień zmineralizowania 0.35%.

Ścieżka ornitologiczna

Ścieżka okala półwysep Łopata Polska w uzdrowiskowej części Żegiestowa. Wybrane gatunki ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki pozwala poznać
dziesięć tablic informacyjnych. Ścieżka może być nie lada gratka dla osób interesujących się przyrodą i ptakami w szczególności. Nigdzie na terenach miejskich nie ma okazji tak bliskiej styczności z ptakami i rzeką. Szczególnie warto przejść ścieżką w okresie wiosennym (kwiecień - czerwiec), wtedy śpiewy ptaków są szczególnie intensywne. Ścieżka przyrodnicza biegnie dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa.
Ścieżka rozpoczyna się przy sanatorium Wiktor. Na początku ustawiona jest duża tablica z mapą Łopaty i przebiegiem ścieżki. W czasie dwugodzinnego spaceru można zapoznać się z trzydziestoma gatunkami ptactwa zamieszkującego ten teren.

Stacje narciarskie

Żegiestów Zdrój
Żorlina Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej
wyciąg orczykowy czynny całodobowo,
długość 350m,
zdolność przewozowa 250 os/godz.,
dwie trasy zjazdowe,
długość tras 850 m,
wypożyczalnia sprzętu sportowego,
200m do parkingu.

 

Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla (ok 15 km od OWS Andrzejówka)
Stacja Narciarska Wierchomla dysponuje:

Siedmioma wyciągami o łącznej przepustowości 7,5 tys. osób:

- Wierchomla I: krzes. 4- os. dł. 1600 m.
- Toczek: wyc. orczykowy, dł. 470 m.
- Fiedor: wyc. orczykowy, dł. 410 m.
- Polanki: wyc. orczykowy, dł. 940 m.

- Stonoga: wyc. orczykowy, dł. 110 m.
- Żółwik: wyc. linkowy, dł. 110 m.
- Płatek: wyc. orczykowy, dł. 517 m.
- Frycek: wyc. orczykowy, dł. 825 m.

ok.10 km tras narciarskich o zróżnicowanym poziomie trudności, systemem sztucznego śnieżenia na wszystkich nartostradach
trzy oświetlonymi stokami; – Wierchomla I, Polanki, Stonoga
bezpłatnymi parkingami na 1000 samochodów
serwisem i wypożyczalnią sprzętu sportowego
licencjonowaną szkołą narciarską
przechowalnią na 600. par nart
3 restauracjami, kawiarnią i punktami gastronomicznymi na stokach:

Stacja Narciarska Kokuszka
Wyciąg o długości 600m, przepustowości 1000 osób na godzinę. Stok jest oświetlony, ratrakowany oraz naśnieżany. Właściciele oferują zakwaterowanie, wyżywienie, bezpłatny parking oraz zaplecze sanitarne.
Szczyt stoku położony jest między Cycówką a Bystrą Górą. Stacja zapwnia wspaniałe warunki śniegowe. Na stoku pracują armatki śnieżne. Stok jest oświetlony.

Stacja Narciarska Rytro Ryterski Raj
-nowoczesna 4 osobowa kolej krzesełkowa o dł. 700m, różnicy wzniesień 200m oraz zdolności przewozowej 2000 osób/godz.
-wyciąg orczykowy (szkoleniowy) dla narciarzy początkujących o długości 350m i różnicy wzniesień ok 70m
- pierwszy w Polsce ogródek dla dzieci z wyciągiem dywanowym
-trasy narciarskie oświetlone, sztucznie naśnieżane, o różnych stopniach trudności od bardzo dynamicznej 800 m poprez trasę 1000m dla początkujących.

 

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A
Jaworzyna Krynicka oferuje dla turystów m.in.:

6,5 km tras zjazdowych alpejskiej jakości
przepustowość - 6,5 tys na 1h
liczba tras - 6
śnieg przez 150 dni w roku
trasy o zróżnicowanym poziomie trudności "dla mistrza i amatora"
trasy z certyfikatem homologacji FIS
nowoczesna kolejka gondolowa i szybkie wyciągi
najdłuższa w Polsce oświetlona trasa i najdłuższa trasa "rodzinna"
ze szczytu Jaworzyny widok na Tatry i znaczną część Beskidów
licencjonowane szkoły narciarskie
mistrzowska szkoła snowboardu
serwis i wypożyczalnie sprzętu sportowego

Kompleks Narciarski SŁOTWINY
Wyciągi:
1. Wyciąg orczykowy podwójny, długość wyciągu - 950, różnica poziomów 195 m, wysokość 682 mnpm, średnie nachylenie stoku 11 o, zdolność przewozowa 1200 os/godz, 4 trasy, długość tras 1000 - 2500, trasy urozmaicone, sztuczne oświetlenie, instruktor, serwis narciarski, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, parking przy dolnej stacji.
2. Wyciąg orczykowy podwójny, długość wyciągu 860, różnica poziomów 156 m, wysokość npm 682m, średnie nachylenie stoku 11 o, zdolność przewozowa 600 os/godz, 2 trasy, długość trasy 800 - 1200m, trasy urozmaicone, sztuczne oświetlenie, szkółka narciarska, serwis sprzętu, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, parking przy dolnej stacji.
3. Wyciąg orczykowy pojedynczy, długość wyciągu - 120m, różnica poziomów 24 m, wysokość npm 658, średnie nachylenie stoku 12 o, zdolność przewozowa 600 os/godz., jedna trasa narciarska, długość trasy 120m, trasa łatwa, sztuczne oświetlenie, szkółka narciarska, serwis sprzętu, wypożyczlnia sprzętu narciarskiego, parking przy stacji dolnej.

© OW Andrzejówka nad Popradem Muszyna - Zdrój, noclegi. Realizacja: Verakom