Survival

Przetrwaj i zdobądź sprawności. Po tych zajęciach, już nigdy nie będziesz zastanawiał się jak, przetrwać w trudnych warunkach, będziesz to wiedział!

Zajęcia z Survival mają na celu zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami Sztuki przetrwania, terenoznawstwa i pokazać piękno okolicznej przyrody. Nuczą się również działania w grupie i jak wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym.

Zajęcia w formie pieszych wycieczek z przystankami w punktach na których uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności potrzebne do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami (zaaranżowanymi przez instruktorów). Na uczestników czekać będzie szereg zadań do wykonania tj. posługiwanie się kompasem i busolą, wyznaczanie azymutu, czytanie map, rozpoznawanie znaków turystycznych, budowa tratwy, oczyszczenie wody, budowa schronienia, rozpalenie bezpiecznego ogniska, opanowanie węzłów, itp. Zdobędą również podstawową wiedzę z zakresu „gastronomi” leśnej (: bez degustacji :).

Survival uczy samodzielności, logicznego myślenia, dzięki niemu odkrywamy na nowo swoją naturę i zaczynamy samodzielnie działać, nie czekając na pomoc z zewnątrz. Często też ujawnia w człowieku ukryte zdolności. Pozwala również w praktyce wykorzystać wiedzę ogólną.

Na terenie OWS Andrzejówka, posiadamy leśną, bazę survivalową na której odbywa się część zajęć.